audit, auditor, analysis

Staan uw rekeningen op het punt gesloten te worden? Wat gebeurt er nu?

Sluit uw vennootschap haar rekeningen af op 31 december? De kans is dus groot dat uw boekhouder bezig is de laatste hand te leggen aan uw jaarrekening.

Zodra zij definitief zijn vastgesteld, moeten zij nog formeel worden goedgekeurd.

In principe zal uw raad van bestuur ze moeten goedkeuren. Als u een commissaris heeft, zal uw commissaris beginnen met zijn of haar audit- en controlewerkzaamheden. Dan zal het tijd zijn om uw algemene vergadering bijeen te roepen om ze goed te keuren.

In deze onzekere tijden is de organisatie van deze bestuursvergaderingen en van uw algemene vergadering veel complexer dan verwacht. Bij Digital-Meeting verwelkomen we u om u te helpen dit hele proces te digitaliseren.

De organisatie van de raad van bestuur, de voorbereiding van de uitnodigingen voor uw algemene vergadering, de verzending van de uitnodigingen aan uw aandeelhouders, de online stemming en de redactie van de notulen, … al deze handelingen kunnen vanop afstand worden uitgevoerd. Het doel is om amateurisme te voorkomen. Vertrouw op professionals!

Share on facebook
Share on linkedin

Gelijkaardige artikelen

EARTO organiseert haar algemene vergadering van 2021 met Digital-Meeting

Wij zijn verheugd EARTO – European Association of Research and Technology Organisations te mogen verwelkomen die haar algemene vergadering zal houden op ons platform www.digital-meeting.be. …

Eindelijk goed nieuws: met Digital-Meeting zijn uw Algemene Vergaderingen toegestaan!

Uw raden van bestuur en algemene vergaderingen? Hoe organiseer u ze in 2021?