audit, auditor, analysis

Staan uw rekeningen op het punt gesloten te worden? Wat gebeurt er nu?

Sluit uw vennootschap haar rekeningen af op 31 december? De kans is dus groot dat uw boekhouder bezig is de laatste hand te leggen aan uw jaarrekening.

Zodra zij definitief zijn vastgesteld, moeten zij nog formeel worden goedgekeurd.

In principe zal uw raad van bestuur ze moeten goedkeuren. Als u een commissaris heeft, zal uw commissaris beginnen met zijn of haar audit- en controlewerkzaamheden. Dan zal het tijd zijn om uw algemene vergadering bijeen te roepen om ze goed te keuren.

In deze onzekere tijden is de organisatie van deze bestuursvergaderingen en van uw algemene vergadering veel complexer dan verwacht. Bij Digital-Meeting verwelkomen we u om u te helpen dit hele proces te digitaliseren.

De organisatie van de raad van bestuur, de voorbereiding van de uitnodigingen voor uw algemene vergadering, de verzending van de uitnodigingen aan uw aandeelhouders, de online stemming en de redactie van de notulen, … al deze handelingen kunnen vanop afstand worden uitgevoerd. Het doel is om amateurisme te voorkomen. Vertrouw op professionals!

Share on facebook
Share on linkedin

Gelijkaardige artikelen

11.175 ! Let’s celebrate !

11.175. Dit is het aantal aandeelhouders dat in 2021 dankzij Digitaal Meeting hun algemene vergadering kon bijwonen. Wij zijn zeer tevreden dat wij in de …

team, teamwork, together-3393213.jpg

Welcome on board Annick!

Meer en meer bedrijven maken gebruik van onze oplossing en daar zijn we blij om! Om deze evolutie te ondersteunen en onze differentiatiestrategie voort te …

international conference, forum, conference-1597529.jpg

Algemene vergaderingen weer toegestaan? Wat als sommige mensen niet op de vergadering kunnen komen?

Sinds 10 juni is het weer mogelijk om algemene vergaderingen van vennootschappen of verenigingen, met inbegrip van mede-eigendommen, in persoon te houden. Geweldig. Maar wat …