Taalgebruik

Het gebruik van de in België gesproken talen is vrij.

Maar in administratieve zaken, en uw notulen van algemene vergaderingen en soms zelfs van bestuursvergaderingen zijn administratieve documenten, wordt het gebruik van talen gedefinieerd door een wet uit 1963. Als uw bedrijf in Vlaanderen gevestigd is, moet het proces-verbaal in het Nederlands worden opgesteld. In het Waalse Gewest moet het in het Frans worden opgesteld en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet het in het Frans of in het Nederlands worden opgesteld. De enige uitzondering zijn de AISBL’s, die desgewenst hun notulen in het Engels kunnen opstellen.