Digital Meeting - Let's celebrate - 11.175. C’est le nombre d’actionnaires qui ont pu participer à leur assemblée générale en 2021 grâce à notre solution

11.175 ! Let’s celebrate !

11.175. Dit is het aantal aandeelhouders dat in 2021 dankzij Digitaal Meeting hun algemene vergadering kon bijwonen. Wij zijn zeer tevreden dat wij in de eerste zes maanden van het jaar 121 vergaderingen hebben mogen organiseren en willen de 106 bedrijven en verenigingen die ons hun vertrouwen hebben geschonken, hartelijk danken. Digital Meeting, de oplossing …

11.175 ! Let’s celebrate ! Lire plus